תקינה וסביבה

מדיניות הייצור - ISO14001

שלושת אתרי הייצור של פוליגל בעולם מחויבים לפעול לפי ISO 14001

הם צורכים אנרגיה חשמלית בלבד לכל צרכיהם.

הם מקורים בחומרים מבודדים, וחלונותיהם מזוגגים בלוחות "פוליגל" שקופים להקטנת צריכת החשמל למאור, ומיזוג אויר באולמות הייצור.

הטיפול בפסולת חומרי הגלם ותהליכי הייצור כולל מחזור 95% עוד בשלב הייצור, והשאר משווק למפעלי פלסטיק אחרים כחומר גלם לפעילותם.

הפסולת הנוזלית, שאינה רעילה, מטוהרת בדרכה למערכת השופכין המוסדרת הארצית.

הפסולת הביתית – מועברת למכוני טיפול בפסולת ביתית.

אריזות, משטחי עץ, פרופילי מתכת – מנוצלים לצרכי הייצור, האריזה והאחסון באתריה, או משווקת למפעלים אחרים המסוגלים לעשות בה שימוש.

למען איכות הסביבה

המשך החיים על כדור הארץ וקיומו של האדם בעתיד הם אתגר גדול העומד בפני הדור החיי היום בו. פעילותנו, משנה באופן מכוון את הסביבה הפיזית והביולוגית ליתר התאמה לצרכינו. לא היה בעובדה זו כדי להוות גורם לדאגה, אך הגענו למצב שבו השפעתנו על הסביבה כה גדולה שהיא מביאה לאפקטים סביבתיים שיקשה עלינו (טכנית ופיננסית) לתקן בעתיד.

הדעה השלטת היא שהעולם גדול ומסוגל לייצב מחדש כל הפרה של שיווי המשקל, אך אין זה כך. את התנהגות הסביבה אפשר לדמות לשיט בסירת קאיק. השייט יכול להטות את הסירה על צידה באופן הדרגתי ומבוקר, ולהשיבה חזרה לעמדה זקופה ללא בעיה ותחושה של אובדן שליטה. אך אם יטה אותה יתר על המידה הרי שהיא מתהפכת על פיה באופן פתאומי מבלי יכולת להשיבה לתנוחת שייט רצויה. סירה הפוכה נמצאת במצב יציב שיש צורך במאמצים רבים להופכה מחדש.

במושגי סביבה – שינויים הדרגתיים בתנאי הסביבה, הנראים כחסרי השפעה עשויים להוביל לשינוי פתאומי ובלתי הפיך בעתיד.האם אנחנו צריכים או שמה חייבים, לפעול, הן טכנולוגית והן פיננסית, לשימור סביבת חיות גם לדורות הבאים או לא? זו שאלה מוסרית (לא ביולוגית) שתקבע את עתיד החיים (האדם) עלי אדמות. על סמך המתרחש היום בעולם והירתמותם של אישים רבי השפעה, נראה שהתשובה היא כן, יש לפעול על מנת לאפשר את המשך החיים גם במחיר הקרבת חלק מהגשמת מאוויינו בחיינו. ב"פוליגל" הדברים ברורים, ולכן, פועל בה צוות "אקולוגי" שמטרתו להתאים את מוצרי החברה לשימוש "ירוק" בתחומים רבים:

אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מואץ המעמיד בספק את יכולתנו לספק מזון איכותי בשטחים ההולכים ומצטמצמים בהתמדה לטובת מגורים ושאר פעילויות האדם.

"פלזית פוליגל" פיתחה שורה של מוצרים מיוחדים לקירוי חממות, בתי גידול לדגים, ומפעלי טיפול בזבל בהמות המביאה להגברת התפוקה מצד אחד, והקטנת הצורך בשטחים לגידול מצד שני.

לשימוש באנרגיה פנים רבות. ראשית דלדול עד כליה של מקורות אנרגיה מתכלה (פחם, נפט, גז טבעי, ודלק גרעיני). שנית זיהום האוויר בחומרים רעלים לאדם. שלישית- הגברת אפקט החממה ובעקבותיו התחממות האקלים, התפרצות מחלות טרופיות בחלקי הכדור הצפוניים, הפשרת קרחונים, הצפת ערי חוף, שיטפונות ופגעי סערות על פני כדור הארץ כולו.

לוחות "פוליגל" תורמים לצמצום הצריכה באנרגיה הן למיזוג אוויר והן למאור. הם עבים ומרובי תאים ולכן מבודדים מפני איבוד חום בחורף וחדירת חום בקיץ בדרך של הולכה. צבעיהם כאלה המונעים חדירת קרינה מחממת  ובו בזמן אור עוברם ומקטין את צריכת החשמל למאור במשך היום.

חשיפה לקרינת UV תורמת להגברת הופעתן של מחלות שמחוללן פגמים בחומר התורשתי (כגון סרטן) עצמו או בתהליכים הרבים בו הוא משתתף.  יחד עם זאת לא ניתן להתנזר מחשיפה לשמש לאורך זמן, ובכך להימנע מחלק ממנעמי החיים.

לוחות "פוליגל" חוסמים כליל מעבר קרינת UV, ולכן הם אידיאלים לקירוי מתקנים בהם מתקיימת פעילות ציבורית מרובת משתתפים, וכן כהגנה על מוצרים רגישים.

בעקיפין, מניעת חשיפה לקרינה, מביאה לחיסכון ענק במשאבים ציבוריים לשרותי בריאות ומפגעים סביבתיים שמערכת זו גורמת.

לטיפול במוצרי פסולת פנים רבות. ראשית יש להקצות שטחים יקרים לאחסון וטיפול בהם. שנית הם דורשים אנרגיה רבה של כלים מכאניים כבדים, רכבי הובלה ועוד לתפעולם.
מחזור חייהם של לוחות "פוליגל" הוא בן 15-20 שנה, והם ממוחזרים במלואם (95%) בתעשיות הפלסטיק השונות, ובכך מקטינים את העומס על אתרי פינוי פסולת העמוסים דיים, ובעתיד אך יגבר העומס עליהם.
ניקיונם במים בלבד, וללא צורך בתחזוקה נוספת, מביאים באופן עקיף להקטנת זיהום אוויר ומים.

"פוליגל" פועלת רבות בתוך הקהילה- היא עושה זאת בהגינות, כבוד לזולת, אמינות, ובעיקר בצניעות היאה לפעילות זו. עיקר הפעילות מתרכזת בתחום החינוך הממלכתי, הספורט האזורי, ההנצחה  ועזרה לנזקקים.

בתחום הסביבה- תרמה "פוליגל" לבניית מרכז לימוד טכנולוגיות עיבוד מזון בימי קדם שהוקם  בשמורת הטבע "עמק השלום" בהרי מנשה. היא תורמת ממוצריה לפעילות לימודית במוסדות החינוך והאוניברסיטאות.

שלושת אתרי הייצור של פוליגל בעולם מחויבים לפעול לפי ISO 14001

הם צורכים אנרגיה חשמלית בלבד לכל צרכיהם.

הם מקורים בחומרים מבודדים, וחלונותיהם מזוגגים בלוחות "פוליגל" שקופים להקטנת צריכת החשמל למאור, ומיזוג אויר באולמות הייצור.

הטיפול בפסולת חומרי הגלם ותהליכי הייצור כולל מחזור 95% עוד בשלב הייצור, והשאר משווק למפעלי פלסטיק אחרים כחומר גלם לפעילותם.

הפסולת הנוזלית, שאינה רעילה, מטוהרת בדרכה למערכת השופכין המוסדרת הארצית.

הפסולת הביתית – מועברת למכוני טיפול בפסולת ביתית.

אריזות, משטחי עץ, פרופילי מתכת – מנוצלים לצרכי הייצור, האריזה והאחסון באתריה, או משווקת למפעלים אחרים המסוגלים לעשות בה שימוש.

שמירת הסביבה-חומרי ניקוי, פסולת ייצור ושימוש

לטיפול במוצרי פסולת פנים רבות. ראשית יש להקצות שטחים יקרים לאחסון וטיפול בהם. שנית הם דורשים אנרגיה רבה של כלים מכאניים כבדים, רכבי הובלה ועוד לתפעולם.
מחזור חייהם של לוחות "פוליגל" הוא בן 15-20 שנה, והם ממוחזרים במלואם (95%) בתעשיות הפלסטיק השונות, ובכך מקטינים את העומס על אתרי פינוי פסולת העמוסים דיים, ובעתיד אך יגבר העומס עליהם.
ניקיונם במים בלבד, וללא צורך בתחזוקה נוספת, מביאים באופן עקיף להקטנת זיהום אוויר ומים.

חיסכון באנרגיה - מיזוג אוויר ומאור

לשימוש באנרגיה פנים רבות. ראשית דלדול עד כליה של מקורות אנרגיה מתכלה (פחם, נפט, גז טבעי, ודלק גרעיני). שנית זיהום האוויר בחומרים רעלים לאדם. שלישית- הגברת אפקט החממה ובעקבותיו התחממות האקלים, התפרצות מחלות טרופיות בחלקי הכדור הצפוניים, הפשרת קרחונים, הצפת ערי חוף, שיטפונות ופגעי סערות על פני כדור הארץ כולו.

לוחות "פוליגל" תורמים לצמצום הצריכה באנרגיה הן למיזוג אוויר והן למאור. הם עבים ומרובי תאים ולכן מבודדים מפני איבוד חום בחורף וחדירת חום בקיץ בדרך של הולכה. צבעיהם כאלה המונעים חדירת קרינה מחממת ובו בזמן אור עוברם ומקטין את צריכת החשמל למאור במשך היום.